Moskosel framtid ekonomisk förening har beviljats medel från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för utbyggnad och utveckling av dagligvarubutik och servicepunkt i Moskosel.
Läs mer och se hur projektet fortgår under fliken "Våran verksamhet".


 Byn med framtidstro

Kontakt med oss på Navet                                             10.00 -17.00
Telefon: 076-789 10 33
Epost: moskoselframtid@gmail.com
Adress: Storstugvägen 22
93086 Moskosel

Glöm ej bort att besöka arkivsidan

Arkivsidan läggs reportage och händelser som legat på första sidan någon vecka

Utbyggnaden klar

Publicerat 2023-07-12

Reaktionerna på utbyggnaden har varit mycket positiva. Såväl bland kunder som personal.
Det är nu lättare för personal att ta emot och packa upp varor.  Mer rymd och mer överskådligt.
-  Mer lättarbetat och mindre springande genom  bygnaden då nu allt är samlat på ett ställe, vilket sparar både tid och kraft, säger  Eva Granström.

- Det har varit värt all möda nu när vi har det färdiga resultatat. Och framför allt att våra kunder är nöjda och imponerade avslutar Britt-Inger Lindgren.

Uteterass på Café Navet

Publicerat 2023-07-12

Mycket har hänt på Navet i sommar. Den efterlängtade utbyggnaden står klar och en terrass är byggd.
Daniel Nilsson,( Nilssons Bygg i Norr) står för det fina bygget.
- Moskoselbygden betyder mycket för mig. I Suddesjaur har jag och min familj hittat vårat paradis.  Affären och Café Navet är otroligt viktiga. 
Det har gett liv och rörelse igen. Servicen som erbjuds är fantastisk och man slipper åka in till centralorten.
Jag och min familj är köptrogen i butiken, utbudet är mycket bra.
Sen serveras det mycket god mat på Caféet. 
För mig kändes det mycket fint att bygga terrassen på Navet,
ett sätt att säga ett tack för den service som erbjuds samt att bidra med att göra Navet mer attraktivt. 

Moskoselframtid styrelse och personal tackar Daniel för sin medverkan att ta Navet ett steg vidare i utvecklingen.

Gunhild Mosesen

- Terrassen har blivit mycket omtyckt.  Det ser mycket välkommnande ut när man kommer körandes mot förrut då byggnaden kanske såg ut mer som en lagerbygnad.  Nu ser man att det liv och rörelse, säger Gunhild Mosesen som är ny chef på Navet.


Nu händer det !

Nu äntligen händer det som vi väntat på. Byggherrarna har anlänt och börjat med fas ett.
Utbyggnaden i sin helhet ska enligt planerna vara klar till sommaren. Det är spännande tider på Navet med mycket som är på gång.

Ukrainsk middagsbjudning blev väldigt omtyckt

2022-12-04

Ett 100-tal besökare avnjöt det Ukrainska köket. Det var ett mycket omtyckt event och som en av besökarna sa:
- Nu i denna stund känner vi oss närmare det Ukrainska folket som lider helvetets alla kval. Våra tankar är med dom.

Förutom den utsökta maten var det en kort vandring på isen där Olga Yurasovas visade sina isskulpturer.
Trubaduren Ove Lundqvist bjöd på sång och musik.Värdarna för evenemanget som lagat all den goda maten stämde upp och bjöd på en julsång.


Sång och musik med trubaduren Ove Lundqvist.

Aulan full med gäster som var

nöjda och belåtna

Efter en fullbordad dag kunde paret Linda och Gonzalo konstatera att dagen blev en succé.

Vill bli mer attraktiva för barnfamiljer


PT 27-11-22

I Moskosel har invånarna ökat de senaste åren och demografin har blivit mer jämnt fördelad. Nu vill man ta nästa steg mot att bli fler i bygden. "Vi känner att vi måste satsa på barnen för de behöver en meningsfull fritid", säger kommunikatören Anna Lindgren Van Dijken.

Under hösten har Moskosel framtid bjudit in ortsborna till möte för att tillsammans hitta vägar till att bli en bygd som attraherar fler barnfamiljer.
– Vi presenterade ett koncept som är ett resultat av en revidering av utvecklingsplanen 2022–2025. Det här ska stärka attraktionen att leva och bo i Moskosel, säger Anna Lindgren Van Dijken, kommunikatör Moskosel framtid. Ett steg i den riktningen tror man bland annat är att skapa ytterligare en mötesplats.
– Högst upp på önskelistan, efter det som är uppfyllt med matbutik, servicepunkt, restaurang och kafé, står hälsa, barn och unga samt fritidsaktivteter.
Vi landade i att en multiarena och ett utegym är en bra kombination både för äldre och yngre. Multiarenan är enligt förslag 15x32 meter, med konstgräs och höga sarger på kortsidorna respektive låga på längden. På arenan ska tillgång till fotbollsmål, handbollsmål och basketkorgar som är höj- och sänkbara finnas. Konstgräset möjliggör också för att kunna spola is under vinterhalvåret.
– I anslutning till detta ska det finnas ett utegym, boulebana och även grillplats. Det blir en ny typ av mötesplats i byn, säger Lindgren Van Dijken. En offert har tagits in av ett företag som levererar och installerar sport- och aktivitetsutrustning över hela Skandinavien, framför allt till skolor.

Men för att visionerna ska bli verklighet behövs det att någon av föreningarna på orten tar på sig ansvaret att stå bakom satsningen.
– Vi har tagit fram ett färdigt koncept och lämnat över bollen till lokala föreningar att fundera på om de vill ta vid.
Vi har erbjudit oss att hjälpa till med ansökningar och finnas där som ett stöd, säger Lindgren Van Dijken och fortsätter:
– Det är inte aktuellt med Moskosel framtid för vi driver ju matbutik, serviceplats och restaurang och kafé. Det måste in nytt blod.

Sofie Lundgren Nilsson, landsbygdscoach, har tagit fram befolkningsstatisk som visar att fler väljer att flytta till Moskosel och närområdet.
– Siffrorna är för januari 2020 och november 2022 och det händer ju grejer. Det har tillkommit 45 stycken och det motsvarar 12,5 procents befolkningsökning i området. Staplarna börjar plana ut och det ökar framför allt i åldersspannet 30–40 och det är bra, säger hon.

En 3D-vision över hur multiarenan kan komma att se ut. Företaget Tress sport levererar ochinstallerar sport- och aktivitetsutrustning över hela Skandinavien.

Sofie Lundberg Nilsson, landsbygdscoach, och Anna Lindgren Van Dijken, kommunikatör.

Moskosel framtid hoppas att någon av föreningarna tar vid för att skapa ytterligare en mötesplats.

-Vi känner att vi måste satsa på barnen för de behöver en meningsfull fritid och något att sysselsätta sig med, säger Anna Lindgren Van Dijken, kommunikatör Moskosel framtid.

Fler flyttar till Moskosel och närområdet, det visar befolkningsstatisk. Framför allt är detstaplarna med de yngre åldrarna som börjar jämnas ut.

-12,5 procent, det är rätt mycket för en bygd, säger landsbygdscoachen Sofie Lundberg Nilsson om befolkningsökningen i området mellan 2020 och 2022.

Ett produktivt möte

2022-10-27

Pensionärer från Moskosel med omnejd träffades på skolan. Syftet med mötet var att kolla hur både önskemål och behov av aktiviteter ser ut för den lite äldre befolkningen. Mötet hölls i WORKSHOP-form dv.s att deltagarna delades in i små grupper. Där bollades ideér och förslag som sedan presenterades i den stora gruppen.

Sofi Lundberg Nilsson som höll i mötet är nöjd med utslaget av mötet. 
-
Behovet av aktiviteter synlighetgjordes.
Syftet med att få i gång olika aktiviteter är att stärka människors psykiska och fysiska välmåeende.

Många bra och igenomtänkta förslag framkom. Bland annat teater, gympa och rörelse för äldre, bingo/gåbingo, sång och musik, berättarbesök m.m

Alla förslag fullt igenomförbara och nu undersöker vi möjligheter till att finansiera detta projekt.
Vill du och ditt företag nå ut till fler kunder ?

Då har Navet lösningen för er !

På café Navet har Moskosel Framtid en reklamskärm i samarbete med Digiby. Skärmen har 4 sektioner och de rullar på Navets öppentider. Moskosel Framtid har 2 sektioner och Kommunen 2.

Moskosel Framtid lägger själva ut reklam och information på skärmen. Anna Lindgren som ansvarar för skärmen berättar att 90% av Café Navets besökare stannar till och tittar på skärmen. Den har blivit omåttligt populär.
- Allmänna intrycket av skärmen är att det ser och är profesionellt och att det är i linje med Moskosel Framtids digitalisering.

Föreningar och privatpersoner får annonsera gratis.
Kontakta Moskosel Framtid 
Vad gör man som företag om man vill ha en annons på skärmen ?
Skicka ett mejl med annonsen includerad på
jpg- fil till moskoselframtid@gmail.com
Vad kostar det att annonsera ? Att lägga ut en färdig annons på Moskosel Framtids skärm kostar 500 kronor för 3 månader. Mot ersättning kan ni få viss hjälp att skapa en annons. När tiden håller på att gå ut meddelar vi er.

Hjärtstartare finns på Navet.

Hjärtstartaren är placerad i butiken eftersom den är alltid öppen. Den sitter på höger sida när du gått genom dörren.
Ladda ner en QR-läsare och scanna in QR-koden som sitter på dörren. Öppna länken för att komma till inloggnings sidan. På inloggningssidan loggar du in med ditt bank-id.
När du är inloggad tryck på LÅS UPP längst ner på sidan.
Därefter väntar du i 5 sec tills du hör ett klick


Bli en del av Moskosel Framtid !

Köp Andelar

Investera i dig själv och er familj. Köp andelar i Moskosel Framtid. Bli en del av utvecklingen.
Det gör Ni genom att Swisha eller betala med bankgiro. Glöm inte att skriva "Andelar"