Nu finns Moskosel på Världskartan !


        Kontakt med oss på Navet                                              10.00 -17.00
Telefon: 076-789 10 33
Epost: moskoselframtid@gmail.com
Adress: Storstugvägen 22       
                93086 Moskosel

Glöm ej bort att besöka arkivsidan

Arkivsidan läggs reportage och händelser som legat på första sidan någon vecka

Moskosel Framtid med i informationsfilm

Publicerat 2022-06-08

DigiBy = Digitala tjänster i byar. Digitalisering av service i Norrbottens landsbygder. Vi vill skapa bättre förutsättningar för våra landsbygder! Befolkade, aktiva och växande landsbygder bidrar i stor utsträckning till vårt samhällsbygge. Därför behöver dessa också få samma förutsättningar att utvecklas som mer tättbefolkade områden.

Ett pilotprojekt är en begränsad insats med begränsat antal deltagare och målgrupp under en begränsad tid. Ett sådant projekt gör det möjligt att testa nya antaganden, metoder och arbetssätt och skapa lärande utan att eventuella bakslag behöver bli problematiska.

Moskosel har haft turen att få delta i ett par pilotpojekt som Digiby har hållit i. Bland annat mötesplatsskärmen som är i entrén till fiket och så det digitala låset till lanthndeln.  Det har varit två mycket lyckade testpiloter som nu är beständiga i Moskosel . Mötesplatsskärmen ersätter den "gamla" anslagstavlan med papperslappar.
- Den nya tekniken gör att vi når ut till fler samt att man har dagsfärsk information, säger kommunikatören Anna Lindgren van Dijken som ansvarar för skärmen i moskosel.
Digiby håller nu på att göra en informationsfilm där pilotprojekten har blivit lyckade för att sprida intresset för digitalisering.


Hela Sverige ska leva

Publicerat 2022-06-06

Dialogmötet som hölls på tisdagskvällen blev ett bra möte säger ordförande för Hela Sverige ska leva, sektion Norrbotten  Sofi Lundberg - Nilsson. 

- I moskosel finns det en mycket väl förankrad Bygdeplan där 130 av 370 människor svarade  på den enkäten som gjordes 2019.  I den enkäten undersökningen framkom det att  en matbutik, café och samlingsplats stod högst på listan. Den är en av grundstenarna för hur moskosel ser ut idag 2022. Vidare insamlande av relevant underlag skedde via byamöten samt företagsmöten.

Utvecklingsprocessen som skett i Moskosel har varit medskapande från dag ett.  Vilket  är ett måste om man ska nå framgång.  Att man bjuds in till möten för att kunna påverka vad som händer i ens närmiljö är en viktig del i människors välmåeende.  Men framförallt skapar det framtidstro.  De senaste 2 åren har inflyttningen till byn ökat, vilket är superpositivt.  Det är liksom ett kvitto på att utvecklingen som gjorts bär frukt.

Moskosel har blivit en framgångssaga som skapat stort intresse runt om i landet.  Sofi berättar att hon fått både telefonsamtal och mejl från byar som vill veta mer om Moskosel och komma på besök.

Nu är Moskosel inne i fas 2.  Där man ska se över bygdeplanen och enkäter på nytt för att se hur man ska gå vidare med att utveckla. Och vad som  är möjligt av alla önskemål som framkommit.  Något som finns med högt på listan är bl.a  ett utegym.
Britt-Inger Lindgren och Eva Granström som är två av de eldsjälar som varit med från början  önskar att yngre människor vill komma in med ny energi och fortsätta utvecklingen mot framtiden.


Missa inte upprepningen av fjolårets succéVill du och ditt företag nå ut till fler kunder ?

Då har Navet lösningen för er !

På café Navet har Moskosel Framtid  en reklamskärm i samarbete med Digiby.  Skärmen har 4 sektioner och de rullar på Navets  öppentider.  Moskosel Framtid har 2 sektioner och Kommunen 2.

Moskosel Framtid lägger själva ut reklam och information på skärmen. Anna Lindgren som ansvarar för skärmen berättar att 90% av Café Navets besökare stannar till och tittar på skärmen.  Den har blivit omåttligt populär.
- Allmänna intrycket av skärmen är att det ser och är profesionellt och att det är i linje med Moskosel Framtids digitalisering.

Föreningar och privatpersoner får annonsera gratis. 
 Kontakta Moskosel Framtid 
Vad gör man som företag om man vill ha en annons på skärmen ?  
Skicka ett mejl med annonsen includerad  på
jpg- fil till moskoselframtid@gmail.com
Vad kostar det att annonsera ? Att lägga ut en färdig annons på Moskosel Framtids skärm kostar 500 kronor för 3 månader. Mot ersättning kan ni få viss hjälp att skapa en annons. När tiden håller på att gå ut meddelar vi er.  

Hjärtstartare finns på Navet.

Hjärtstartaren är placerad i butiken eftersom den är alltid öppen. Den sitter på höger sida när du gått genom dörren.  
Ladda ner en QR-läsare och scanna in QR-koden som sitter på dörren.  Öppna länken för att komma till inloggnings sidan. På inloggningssidan loggar du in med ditt bank-id.
När du är inloggad tryck på LÅS UPP längst ner på sidan.
Därefter väntar du i 5 sec tills du hör ett klick


Bli en del av Moskosel Framtid !

Köp Andelar

Investera i dig själv och er familj. Köp andelar i Moskosel Framtid. Bli en del av utvecklingen.
Det gör Ni genom att Swisha eller betala med bankgiro. Glöm inte att skriva "Andelar"