Upplevelser i Bygden

Byn ligger vacker på kullar och uddar omgivet av vatten. Här sammanflyter två sjösystem i det stora Moskoselet för att gemensamt i Abmoälven ta sej sista milen till Piteälven i norr. En utmärkt utblick över Moskoselstrakten och Piteälven får man från toppstugan och utsiktstornet på Erik-Larsaberget fem kilometer norr om Moskosel. Givetvis har detta varit en åtråvärd plats för bosättning sedan lång tid tillbaks. Den första man med säkerhet vet bodde här var samen Clement Mattsson (1703-91) men lika säkert är att han inte var först. Bland annat vid Malmesjaur har man hittat lämningar från stenålder.

Sellebo Idéträdgård

Majvor och Lage Sellbom har denna vackra trädgård i som är vida känd. Är ni i Moskosel så är det väl värt ett besök och då låta sig inspireras av det vackra ni ser. Den omgivande naturen och platsen har varit utgångspunkten för hur dom under årens lopp byggt upp och utformat deras trädgård. Mer information och öppentider hittar ni här nedan på deras sociala medier